Tak. Rok temu „uciekliśmy” naszym specjalistom od leczenia stopy końsko-szpotawej…

I to była najdoskonalsza decyzja w życiu.
1.08 o 15:30 odmeldowaliśmy się w Ordinationzentum Döbling u Wujka Krzysztofa.

To była rewolucja. Totalna.
Nasze dziecko w końcu jest leczone perfekcyjnie. Bez głupot. Już od roku.

VERY PRETTY CLUBFOOT

Dziękujemy Ci, Doktorze, za opiekę. Za gotowość niesienia pomocy. Za odwagę. I za zaangażowanie.