2016.03.23


stopa po 3. opatrunku gipsowym.
Taki „pałąk” z piszczela. Nienaturalnie to wygląda nawet jak na fizjologiczne krzywizny nóg niemowalków.